Địa chỉ: Gia Lai Giá 1,2tỷ 
Diện tích:   6 ×25 Hình thức:

Danh mục: