Địa chỉ: PHƯỜNG NGHI HÒA THỊ XÃ CỦA LÒ TỈNH NGHỆ AN Giá 22 tr/m2
Diện tích: 445.2m2 Hình thức:

Danh mục: