Địa chỉ: Lâm Đồng Giá giá đầu tư
Diện tích: 93.000m vuông Hình thức:

Danh mục: