Địa chỉ: xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai. Giá 7ty700
Diện tích: 1.800m2 Hình thức:

Danh mục: