Địa chỉ: IA HRUNG. IA GRAI. GIA LAI Giá 269 triệu
Diện tích: 1100m2. Hình thức:

Danh mục: