Địa chỉ: TÂN PHƯỚC Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: