Địa chỉ: EA NUOL - BÔN ĐÔN Giá 8,7 tỷ
Diện tích: 9600M2 Hình thức:

Danh mục: