Địa chỉ: Bàu Bàng Bình Dương Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: