Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, KCN VISIP Bắc Ninh , Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh. Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: