Địa chỉ: Phù Khê, Từ Sơn,Bắc Ninh Giá 2 tỷ xx
Diện tích: 85m2 Hình thức:

Danh mục: