Địa chỉ: Lai Châu Giá 28 tỉ có thương lượng
Diện tích: 234m  Hình thức:

Danh mục: