Địa chỉ: Thủ Đức TP HCM Giá 17.5 TỶ
Diện tích: 100M2 Hình thức:

Danh mục: