Địa chỉ: Giá LẠNG GIANG , BẮC GIANG
Diện tích: Hình thức: