Địa chỉ: Vũng Tàu Giá 4ty Thương lượng nhẹ 
Diện tích:   15x54 Hình thức:

Danh mục: