Địa chỉ: Quảng Ninh Giá 2ty950 
Diện tích: 133m Hình thức:

Danh mục: