Địa chỉ: TĂNG NHƠN PHÚ B - TP THỦ ĐỨC Giá 6,9tỷ thương lượng mạnh
Diện tích: 61M² Hình thức:

Danh mục: