Địa chỉ: CẦN ĐƯỚC LONG AN Giá 1.68 tỷ/nền
Diện tích: 80m2 Hình thức:

Danh mục: