Địa chỉ: Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang Giá
Diện tích: 900m2 Hình thức:

Danh mục: