Địa chỉ: Hải Phòng Giá 1 tỉ 700 triệu( thương lượng nhẹ)
Diện tích: 100m Hình thức:

Danh mục: