Địa chỉ: Hải Phòng Giá 3 tỉ 900 triệu ( thương lượng nhẹ)
Diện tích: 147m Hình thức:

Danh mục: