Địa chỉ: Hà Nội Giá 4.4 tỉ
Diện tích: 41m2 Hình thức:

Danh mục: