Địa chỉ: Quốc Lộ 37, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Giá 5 tỷ xxx
Diện tích: 102,3m2 Hình thức:

Danh mục: