Địa chỉ: Đăk Lăk Giá 770 triệu
Diện tích: 11x27 Hình thức:

Danh mục: