Địa chỉ: Khu Dân Cư 1219 đường Trần Phú, Lộc Tiến Tp Bảo Lộ Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: