Địa chỉ: phường Xuân Lập, Tp Long Khánh tỉnh Đồng Nai. Giá 10,5 TR/M2
Diện tích: 100m2, 120m2, 150m2 Hình thức:

Danh mục: