Địa chỉ: Phường Hòa Hải Quận Ngũ Hành Sơn Thành Phố Đà Nẵng. Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: