Địa chỉ: Chiến Thắng - An Lão Giá 1ty2/lô
Diện tích: 237,5m2 Hình thức:

Danh mục: