Địa chỉ: xã diên toàn thành phố nha trang tỉnh khánh hòa Giá 7,5 triệu/m2
Diện tích: 60m2 Hình thức:

Danh mục: