Địa chỉ: Bắc Ninh Giá 6 tỷ 500
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: