Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng Giá 16 tỷ
Diện tích: 180m2 Hình thức:

Danh mục: