Địa chỉ: ĐỐNG ĐA HÀ NỘI Giá 57 tỷ.
Diện tích: 137m, 7.4m. Hình thức:

Danh mục: