Địa chỉ: Thanh Hóa Giá 600tr/ 1lô
Diện tích: 173.6m2 Hình thức:

Danh mục: