Địa chỉ: Thanh Hoá Giá 9xxtr/lô
Diện tích: 100m2/1 lô (5*20) Hình thức:

Danh mục: