Địa chỉ: Quy nhơn, Bình Định Giá 15 tỷ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: