Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 40 - 43tr/m2
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: