Địa chỉ: Phường Cẩm Bình, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Nin Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: