Địa chỉ: Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh và xã Hồng Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình. Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: