Địa chỉ: Bắc Giang. Giá 100tr/m2 >160tr/m2
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: