Địa chỉ: Cao Đức Gia Bình Bắc Ninh Giá 7xx tr
Diện tích: 104m2 Hình thức:

Danh mục: