Địa chỉ: Trung Tâm TP. Vĩnh Yên Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: