Địa chỉ: Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: