Địa chỉ: Tân hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai Giá 7 tỷ
Diện tích: 120.8m2 Hình thức:

Danh mục: