Địa chỉ: 92 Dũng Sỹ Thanh Khê, thanh Khê Tây , thanh Khê tp Đà Nẵng Giá 3,9 triệu.
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: