Địa chỉ: PHÚ XÁ- ĐÔNG AN- HẢI PHÒNG Giá 1 tỷ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: