Địa chỉ: VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: