Địa chỉ: Long An Giá 1,7 tỷ 
Diện tích: 5x20m Hình thức:

Danh mục: