Địa chỉ: Hà Nội Giá 3,65 tỷ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: