Địa chỉ: MAI ĐỘNG HOÀNG MAI. Giá 4,9 tỷ
Diện tích: 44m2 Hình thức:

Danh mục: