Địa chỉ: Giá 360 m2
Diện tích: 25-30 triệu/ tháng Hình thức:

Danh mục: