Địa chỉ: LÊ HỒNG PHONG NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG . Giá 4.x tỷ
Diện tích: 40m2 Hình thức:

Danh mục: